Školní družina v novém školním roce

Vážení rodiče,
vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o školní družinu a omezené kapacitě jednotlivých oddělení školní družiny jsem nucen Vás požádat o zodpovědné zvážení, zda je bezpodmínečně nutné, aby Vaše dítě školní družinu navštěvovalo. Jedná se hlavně o matky jež jsou na mateřské dovolené a nezaměstnaní rodiče, kteří se mohou po vyučování o své děti postarat sami. Školní družina je hlavně v exponovaných časech naplněna na hranici dané zákonem a škola již další prostory pro školní družinu nemá k dispozici.
Školní družina je určená v první řadě pro děti zaměstnaných rodičů, pro děti dojíždějící a pro děti nižších ročníků školy ( do 3. třídy).
Omlouvám se všem rodičům za potíže a za to, že vzniklý zájem o školní družinu nejsme schopni z technických důvodů uspokojit.
Nezaplní-li se oddělení školní družiny, nabídneme volná místa k dispozici a Vaše dítě rádi přijmeme až do plného stavu všech oddělení.
Ještě jednou děkuji za pochopení.
Mgr. Dalibor Carda

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači