Jídelna a vstup do školy od září 2009

Vážení rodiče a žáci,
od nového školního roku dojde k zásadní změně systému v evidenci odebrané stravy ve školní jídelně a v přístupu žáků do školní budovy.
V průběhu prázdnin jsem se rozhodl vyměnit firmu, která nám zajišťovala elektronickou evidenci odběru stravy v jídelně. Důvodem byly nedostatky starého systému, poměrně drahý a špatně dostupný servis, ale také velice časté poškození a ztráty evidenčních kartiček.
V novém školním roce se budou používat k odběru stravy nové čipy s větší spolehlivostí a trvanlivostí. Staré čipy jsou s novým systémem kompatibilní, i když jsou méně spolehlivé. Staré kartičky s čárkovým kódem budou nefunkční.
Nové čipy budou žáci používat i pro přístup do školy. Systém zabezpečí školu proti nevítaným návštěvám a zároveň bude pohodlnější pro žáky. Budou moci používat všechny vchody do školy a jejich příchod bude evidován.
Prosím tedy žáky a rodiče, aby v novém školním roce počítali s nákupem nového čipu za 100 Kč, který si mohou bezpečně připojit na svazek s klíči bez rizika poškození. Čip Vám bude sloužit věrně po celou dobu školní docházky. Podrobnější informace dostanou žáci na začátku nového školního roku.
Děkuji za pochopení
Ředitel školy.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači