Zase je tu konec školního roku

Vážené paní učitelky, páni učitelé, milí žáci a vážení rodiče,
čas uběhl jako divoký, ani jsme se nenadáli a v plném pracovním zapřažení jsme vlétli do prázdninového času. Mnozí se již těšili na prázdninové volno, kdy si všichni žáci i učitelé odpočineme od náročných úkolů školního roku.

Každoročně se u nás na škole uskuteční veliké množství mimoškolních akcí. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům školy za jejich přípravu a žákům popřát příjemné vzpomínky na ně. Źáci i učitelé vykonali mnoho náročné práce a znovu jsme se pustili do přípravy nových nevyzkoušených aktivit, kterými se snažíme všichni ozvláštnit naše společné podnikání na poli vzdělání. V průběhu celého roku dolaďujeme školní vzdělávací program, neustále se snažíme doplnit škálu předmětů o nové podnětné nabídky. Učitelé se pustili do přípravy nového grantového programu tzv. Šablon, kterými se snažíme přinést více peněž pro nákup pomůcek, ale také pro odměny ped. pracovníků. Snad nám tato spousta práce přinese sladké ovoce.

Budou tedy pro nás prázdniny nejen časem k odpočinku, ale také budeme plni očekávání nového v příštím školním roce.

Přeji mnoho úspěchů našim novým absolventům a doufám, že budou na svou školu dobře vzpomínat a budou se nám v příštích letech chlubit svými výsledky. Učitelskému sboru a všem ostatním žákům přeji krásné prázdniny a již teď se těším na setkání s Vámi v příštím školním roce.

Dalibor Carda

Fotogalerie

Logo 1 - ZŠ Za Nádražím v Českém KrumlověLogo 2 - ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači