Závěrečné práce z Informatiky

Již několikátý rok je závěr výuky v předmětu Informatika v osmém ročníku věnován tvorbě prezentace, kde mají žáci ukázat zvládnutí práce s informacemi, práce s textem a grafikou. Vytvořenou prezentaci pak s vlastním komentářem každý předvede před celou skupinou nebo třídou za pomoci datového projektoru a bezdrátové myši s laserovým ukazovátkem.

Zadáním bylo letos zpracování některého tématu z libovolného předmětu, případně prezentace svého koníčku. Výběr témat byl opravdu široký a protože většina prací byla zdařilá a některé dokonce velmi zdařilé, rozhodli jsme se velkou část prací také zveřejnit.

Všechny prezentace najdete v Menu
v sekci ŽÁCI A TŘÍDY

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači