Rozvíjení čtenářské gramotnosti aneb Proč se u nás natáčelo

V pondělí 2.12.2013 proběhlo natáčení ve třídách 1. C a 6. C. v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je jedním z hlavních projektů Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových.
V rámci tohoto projektu probíhá pilotáž tzv. čtenářského kontinua, díky němuž žáci cíleně rozvíjejí různé čtenářské dovednosti. Hodiny jsou plánovány tak, aby ověřovaly deskriptory (cíle) čtenářského kontinua a mapovaly pokroky žáků v rozvoji čtenářství. Cílem hodiny u prvňáků bylo, aby žáci předvídali děj podle ilustrací, porovnávali s předčítaným textem a pokusili se shrnout, o čem příběh je.
Děti pracovaly individuálně i ve dvojicích, vyplňovaly pracovní list a na závěr hodnotily, jak se jim práce dařila.
Cílem hodiny v šesté třídě bylo především vyjádření osobního mínění o tom, co žák považuje za hlavní sdělení textu.
Japonská pohádka, jejímž hlavním tématem bylo zlodějství, děti oslovila, což se odrazilo i na jejich výkonech. Pracovaly také samostatně, ve dvojicích i ve skupině a vzniklé diskuse byly velice zajímavé.
Po několika minutách v obou třídách děti na kamery zapomněly a byly přirozené. A tak zatímco u prvňáčků měl pan kameraman se zvukařem hodně práce, aby zachytili všechny dětské odpovědi, šesťáci dokázali se svou reakcí počkat na záběr kamery i mikrofonu.
Myslím, že pro nás všechny to byla zajímavá zkušenost a moc děkujeme pánům kameramanům a zvukaři ze společnosti HERAfilm za jejich vstřícný přístup.

Fotogalerie

Natáčení 1.C a 6.CNatáčení 1.C a 6.CNatáčení 1.C a 6.CNatáčení 1.C a 6.CNatáčení 1.C a 6.CNatáčení 1.C a 6.C


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači