Bakaláři - osobní údaje

Tato část slouží jednak učitelům pro rychlé získání základních informací v případě potřeby a jednak rodičům pro kontrolu správnosti údajů, které o Vás a Vašem dítěti škola vede. Některé kontaktní údaje máte možnost sami přímo aktualizovat nebo doplnit - po zatrhnutí okénka v pravém horním rohu stránky (umožnit změny). Pokud se změní některý z dalších údajů, například adresa nebo osoba zákonného zástupce, kontaktujte přímo třídního učitele, který změnu zařídí.

Rodiče žáků odcházejících na některou střední školu pak na pokyn výchovné poradkyně v daném termínu vyplní číslo střední školy a studijního/učebního oboru.

Velmi důležité jsou pro nás i pro Vás správně vyplněné kontaktní údaje v levém sloupci - především e-mailová adresa rodiče, e-mailová adresa žáka, číslo mobilu žáka a mobil pro komunikaci s rodiči.

  • Je-li vypněn žákův mobil, může si vyučující při hromadné školní i mimoškolní akci (exkurze, výlet, ...) vytisknout seznam žáků i s jejich mobilem a v případě nepředvídatelných situací (úraz, rozchod v neznámém městě...) se s ním snadno kontaktovat.

  • Je-li vyplněn rodičův mobil, je možné v podobných situacích velmi rychle kontaktovat rodiče (získat tuto informaci od vystresovaného dítěte je někdy velmi obtížné).

Je tedy zřejmé, že je především v zájmu Vás a Vašeho dítěte mít uvedené údaje vyplněné a aktuální. Při jejich aktualizaci navíc není nutné kontaktovat třídní učitele, je možné je vložit do systému přímo.
V běžném zobrazení zůstanou změněné údaje zabarveny červeně do té doby, než správce nebo třídní potvrdí změnu v Evidenci.


Mgr. Jan Kříž, koordinátor ICT

Fotogalerie

Logo 1 - ZŠ Za Nádražím v Českém KrumlověLogo 2 - ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači