Bakaláři - omluvenky

Pro omlouvání absence platí pravidla uvedená ve školním řádu:


  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně v Omluvném listu, prostřednictvím systému Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

  • Písemnou omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. V případě, že zákonný zástupce nesplní výše uvedené povinnosti, považuje se nepřítomnost žáka za neomluvenou. Neomluvená absence je porušením školním řádu, vždy se projednává se zákonným zástupcem a řeší se dle pravidel hodnocení chování.

  • Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení.

  • Při dlouhodobé absenci uvolňuje žáka ředitel školy na písemnou žádost zákonných zástupců dodanou před počátkem takové absence (např. rodinné rekreace).

  • Na 1 den uvolňuje žáka třídní učitel, na 1 vyučovací hodinu příslušný vyučující a to vždy na základě sdělení zákonných zástupců nebo osobního vyzvednutí žáka/žákyně.


Řada rodičů využívá právě Bakalářů. Takto zaslaná omluvenka je rychlá, jednoduchá, je třídním i dalším učitelům k dispozici ihned. Navíc je autentizovaná Vaším přístupovým kódem, takže je rovnocenná té z Omluvného listu. Nehrozí, že ji dítě zapomene předložit.

Omluvenka se zasílá jako specifická zpráva v sekci "Komens / Poslat zprávu / Omluvení absence" a je automaticky nastavena na potvrzení třídním učitelem. Máte tedy kontrolu, že byla doručena. Navíc můžete zaškrtnout pole pro odeslání upozornění třídnímu na e-mail.

K takto zaslané omluvence mají přístup i učitelé, kteří ve třídě vyučují, pište do ní tedy jen stručně důvod a trvání absence. Další podrobnosti ke svému dítěti zašlete třídnímu nebo jiným učitelům jako samostatnou zprávu, aby Vám na ni mohli případně odpovědět.

Mgr. Jan Kříž, koordinátor ICT

Fotogalerie

Logo 1 - ZŠ Za Nádražím v Českém KrumlověLogo 2 - ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači