Závěrečné hodnocení ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se konci školního roku zveřejňujeme informace o způsobu závěrečného hodnocení žáků na vysvědčení.


Je zřejmé, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek jako obvykle. Vysvědčení nemá tedy stejnou vypovídající hodnotu jako v minulých letech (v legislativním procesu je i změna vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT o tom, že se toto vysvědčení nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se řídí Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Výsledná známka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10 března 2020),

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci zúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (1. stupeň od 25. 5. 2020)

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vážení rodiče, o způsobu předávání vysvědčení budete včas informováni na webových stránkách naší školy.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači