Přihlašování do školního klubu

Přihlašování dětí do Školního klubu na rok 2020/2021. Na webu školy v sekci školní klub je ke stažení zápisní lístek do ŠK. Prosím o jeho vyplnění a zaslání na adresu fialova@zsnadrazi.cz nejpozději do 21.8.2020. Přihlášení do ŠK JE PŘEDBĚŽNÉ, nutná je osobní konzultace na začátku šk.roku dle rozvrhu dítěte.
Podrobné informace o provozu a pravidlech ŠK najdete na našich stránkách v řádu ŠK. Lenka Fialová vych. školního klubu