Nový školní rok začíná

Vážení rodiče, milí žáci,

1. září začíná nový školní rok a my se všichni těšíme, že se (někteří po velmi dlouhé době) společně setkáme.


Zahájení školního roku proběhne podobně jako v předcházejících letech, přesto se tento školní rok neobejde bez určitých opatření vzhledem k výskytu COVID-19. Vstup do školy bude obvyklými vchody v jednotlivých pavilonech, není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše škola má zajištěn dostatek dezinfekčních prostředků, budeme klást důraz na časté mytí rukou, větrání místností a dezinfekci povrchů a předmětů.

Vstup veřejnosti (rodiče, cizí osoby...) do budovy školy bude umožněn pouze s rouškou. Výjimkou z tohoto opatření jsou osoby využívající pronájmu tělocvičen (vstupují do školy v odpoledních hodinách samostatným vchodem). Z epidemiologických důvodů doporučujeme rodičům, aby každou návštěvu školy měli předem domluvenu.

Výuka ve třídách bude probíhat bez jakýchkoliv omezení. Pohyb žáků ve škole, organizace akcí, provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu bude organizován v částečně upraveném režimu, abychom zamezili nekontrolovanému kontaktu většího množství žáků a dodrželi epidemiologická opatření.

Prosíme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali je do školy s příznaky respiračního onemocnění. V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického, je mu umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li se zprávou od svého ošetřujícího lékaře.

Činnost kroužků bude zahájena až v měsíci říjnu (s výjimkou volejbalových a Sportuj ve škole). Nabídka bude zveřejněna na webových stránkách školy.

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou 2. září 2020 od 16 hodin (1. stupeň) a od 16:30 (2. stupeň). Vzhledem k důležitosti probíraných informací je účast jednoho z rodičů velmi nutná.

Vážení rodiče, milí žáci, sledujte webové stránky školy. O vývoji situace budete včas informováni.


Přejeme všem příjemný začátek školního roku a hodně radosti při školní práci.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači