Podání přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami se blíží

Do 30. listopadu 2020 je nutné podat přihlášku do oborů s talentovou zkouškou (do uměleckých oborů v konzervatořích, do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

Prosím všechny UCHAZEČE O OBORY S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI, aby mi co nejdříve oznámili střední školu a kód oboru, na který se budou hlásit. Po podzimních prázdninách (od 2. listopadu) budu tisknout přihlášky a zákonní zástupci žáků 9. ročníku si je budou moci po předchozí domluvě vyzvednout.

Irena Petráňová (výchovná poradkyně)