COVID-19 aktuálně listopad

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je od středy 18. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol ve školách.


Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Vždy po předchozí domluvě s vyučujícím.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

KONKRÉTNÍ SITUACE U NÁS VE ŠKOLE:

- Ranní družina otevřena nebude. Ve výjimečných případech bude umožněn dohled nad žáky ve škole (v jednotlivých třídách) od 7. 00 hodin.

- Odpolední družina bude probíhat bez omezení (v každém oddělení budou pouze děti jedné třídy).

- Ranní příchod do školy, výuka, obědy ve školní jídelně a pobyt v ŠD budou probíhat za přísných epidemiologických opatření (informace Vám sdělí třídní učitelé).

- Po celou dobu pobytu ve škole i v ŠD nosí děti roušky.

- Obědy mají strávníci z 1. a 2. tříd opětovně od středy přihlášeny.

Vážení rodiče, o všech dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Děkujeme, že čtete naše webové stránky.

Mgr. Ivana Severová

Fotogalerie

Logo 1 - ZŠ Za Nádražím v Českém KrumlověLogo 2 - ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači