COVID-19 aktuálně listopad 2

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je od pondělí 30. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a žáků 9. ročníků ve školách.

Pro ostatní ročníky 2. stupně bude probíhat od tohoto data rotační prezenční výuka
(střídání celých tříd po týdnech).

30. 11. až 4. 12. budeme:

- ve škole vyučovat prezenčně tyto třídy: 6.A, 6.B, 7.B, 7.D, 8.B (žáci se učí podle původního rozvrhu)

- vyučovat distančně tyto třídy: 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C (žáci se vzdělávají z domova, připojují se na online hodiny a plní úkoly dle "covidového" rozvrhu)

V dalším týdnu se vyučování prohodí.

Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Vždy po předchozí domluvě s vyučujícím.

Vstup osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy se nepovoluje. Návštěva rodičů je možná pouze po předchozí domluvě a po vyzvednutí vyučujícím u vchodových dveří.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (popř. jednoho ročníku) je umožněn provoz školní družiny.

KONKRÉTNÍ SITUACE U NÁS VE ŠKOLE:

- Ranní družina otevřena nebude. Ve výjimečných případech bude umožněn dohled nad žáky ve škole (v jednotlivých třídách) od 7:00 hodin.

- Odpolední družina bude probíhat bez omezení (v každém oddělení budou maximálně děti ze dvou tříd jednoho ročníku).

- Školní klub otevřen nebude.

- Ranní příchod do školy, výuka, obědy ve školní jídelně a pobyt v ŠD budou probíhat za přísných epidemiologických opatření (informace Vám sdělí třídní učitelé).

- Po celou dobu pobytu ve škole i v ŠD nosí děti roušky.

- Obědy mají strávníci opětovně od 30. 11. přihlášeny.

V případě rotační výuky budou mít žáci přihlášen oběd vždy pro týden prezenční výuky. Žákům na distanční výuce je umožněno stravování ve školní jídelně (po předchozím přihlášení) pouze odběrem do jídlonosičů v době od 14:00 hodin.

Vážení rodiče, o všech dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Děkujeme, že čtete naše webové stránky.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači