COVID-19 aktuálně - leden

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je od pondělí 4. 1. 2021 umožněna pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol ve školách.


Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Pro žáky ostatních tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Vždy po předchozí domluvě s vyučujícím.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a po předchozí domluvě s vyučujícím.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

KONKRÉTNÍ SITUACE U NÁS VE ŠKOLE:

- Ranní družina otevřena nebude. Ve výjimečných případech bude umožněn dohled nad žáky ve škole (v jednotlivých třídách) od 7.00 hodin.

- Odpolední družina bude probíhat bez omezení (v každém oddělení budou pouze děti jedné třídy).

- Ranní příchod do školy (1.A 7:30, 1.B 7:35, 1.C 7:35, 2.A 7:40, 2.B 7:40, 2.C 7:45), výuka, obědy ve školní jídelně a pobyt v ŠD budou probíhat za přísných epidemiologických opatření (informace Vám sdělí třídní učitelé).

- Po celou dobu pobytu ve škole i v ŠD nosí děti roušky.

- Distanční výuka bude probíhat dle "covidového" rozvrhu.

- Obědy mají strávníci z 1. a 2. tříd od pondělí 4. 1. 2021 přihlášeny, strávníci 3. až 9. tříd mají obědy automaticky odhlášeny.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Obědy si mohou po přihlášení u vedoucí školní jídelny odebírat do jídlonosičů (v době od 12:30 do 13:00 hodin).

Vážení rodiče, o všech dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Děkujeme, že čtete naše webové stránky.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači