COVID-19 - březen 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v základní škole.

Žákům 3. - 9. tříd se zavedený režim nemění.

Žáci 1. - 2. tříd budou vzděláváni distančním způsobem. Způsob distanční výuky, rozvrh online hodin a další pokyny Vám sdělí třídní učitelé.

Od pondělí 1. 3. bude tedy poskytována distanční výuka všem žákům naší školy.

Obědy budou žákům 1. a 2. tříd automaticky odhlášeny.


Informace o ošetřovném naleznete na adrese:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem za spolupráci. Sledujte, prosím, naše webové stránky, o případných změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači