INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je od pondělí 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol při rotační prezenční výuce (střídání celých tříd po týdnech).

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně antigenními testy (testování bude probíhat samoodběrem).
Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (bližší informace Vám podají třídní učitelé).

12. 4. až 16. 4. budeme:

- ve škole vyučovat prezenčně tyto třídy: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B (žáci se učí podle původního rozvrhu)

- vyučovat distančně tyto třídy: 2.A, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.C, 5.C (žáci se vzdělávají z domova, připojují se na online hodiny a plní úkoly dle "covidového" rozvrhu)

V dalším týdnu se vyučování prohodí.

Jsou umožněny prezenční individuální a skupinové (v max. počtu 6 žáků) konzultace ve škole (vždy po předchozí domluvě s vyučujícím).

Vstup osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy se nepovoluje. Návštěva rodičů je možná pouze po předchozí domluvě a po vyzvednutí vyučujícím u vchodových dveří.

KONKRÉTNÍ SITUACE U NÁS VE ŠKOLE:

- Ranní družina otevřena nebude.
Ve výjimečných případech bude umožněn dohled nad žáky ve škole (v jednotlivých třídách) od 7:00 hodin (s výjimkou pondělí a čtvrtka, kdy se bude provádět testování).

- Odpolední družina bude probíhat bez omezení (za dodržení homogenity jedné třídy v oddělení).

- Školní klub otevřen nebude.

- Testování, ranní příchod do školy, výuka, obědy ve školní jídelně a pobyt v ŠD budou probíhat za přísných epidemiologických opatření (informace Vám sdělí třídní učitelé).

- Po celou dobu pobytu ve škole i v ŠD nosí děti roušky.

- Obědy mají strávníci opětovně od 12. 4. přihlášeny vždy pouze pro týden prezenční výuky. Žákům na distanční výuce je umožněno stravování ve školní jídelně (po předchozím přihlášení) pouze odběrem do jídlonosičů v době od 14:00 hodin.

Vážení rodiče, o všech dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE.

Instruktážní video k centrálně distribuovaným LEPU a Singclean testům naleznete ZDE.

Děkujeme, že čtete naše webové stránky.

Mgr. Ivana Severová

Fotogalerie

MŠMT


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači