INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ II. STUPNĚ

Vážení rodiče,


dle nařízení vlády je od pondělí 10. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol při rotační prezenční výuce (střídání celých tříd po týdnech).


Již nastavená rotační výuka na 1. stupni zůstává beze změn.

TESTOVÁNÍ

Školám je uložena povinnost testovat žáky antigenními testy (testování probíhá samoodběrem). Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (bližší informace Vám podají třídní učitelé).

Testování na 1. stupni probíhá 1x týdně (v pondělí), testování na 2. stupni bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

V případě, že si chcete zajistit pro své dítě vlastní test (samoodběr musí proběhnout ve škole s pedagogickým dohledem), kontaktujte, prosím, třídního učitele, který zkontroluje, zda je Vámi vybraný test schválen Ministerstvem zdravotnictví.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

2.STUPEŇ

10. - 14. 5. 2021
budeme:

- ve škole vyučovat prezenčně tyto třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.C, 7.D (žáci se učí podle původního rozvrhu)

- vyučovat distančně tyto třídy: 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C (žáci se vzdělávají z domova, připojují se na online hodiny a plní úkoly dle covidového rozvrhu)

V dalším týdnu se vyučování prohodí.

Vstup osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy se nepovoluje. Návštěva rodičů je možná pouze po předchozí domluvě a po vyzvednutí vyučujícím u vchodových dveří.

- Testování, ranní příchod do školy, výuka, obědy ve školní jídelně budou probíhat za přísných epidemiologických opatření (informace Vám sdělí třídní učitelé).

- Po celou dobu pobytu ve škole nosí děti roušky.

- Obědy mají strávníci opětovně od 10. 5. přihlášeny vždy pouze pro týden prezenční výuky. Žákům na distanční výuce je umožněno stravování ve školní jídelně (po předchozím přihlášení) pouze odběrem do jídlonosičů v době od 14:00 hodin. V případě, že žák nebude odebírat obědy v době prezenční výuky, je nutné si je předem odhlásit.

Vážení rodiče, o všech dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE.

Instruktážní video k centrálně distribuovaným LEPU a Singclean testům naleznete ZDE.

Děkujeme, že čtete naše webové stránky.

Mgr. Ivana Severová

Fotogalerie

MŠMT


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači