Vítáme vás ve škole - organizace 1. 9. 2021

Školní rok 2021 - 2022 bude zahájen 1. 9. 2021 pro žáky I. stupně. Pobyt ve škole bude stále pod vlivem pandemie a důležitých hygienických opatření.
Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

- pro všechny žáky je stanovena povinnost zakrýt si ve společných prostorech ochranným prostředkem dýchací cesty dle opatření MZd (žáci do 15 let - rouška, osoby nad 15 let - respirátor)

- je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, větrání)

- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je omezen, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy nebo zaměstnanci školy.

Vstup do školy bude žákům 2. - 5. ročníku umožněn od 7:40. Všichni musí mít nasazený ochranný prostředek a sundat ho mohou až ve třídě.

Žáci 1. ročníku i jejich doprovod se dostaví dle již zadaných instrukcí do tříd. S ohledem na hygienická opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 bude umožněn k doprovodu prvňáků 1. ročníku vstup do školy a třídy maximálně 2 dospělých osob, které nevykazují žádné známky nakažení. Ty musí mít v době pobytu ve škole respirátorem zakryty dýchací cesty. Žáci musí mít rovněž nasazené roušky a odložit je mohou až ve třídě. Po skončení programu ve třídách, jehož součástí bude i antigenní testování žáků, bude následovat projekt Než zazvoní (viz článek na webových stránkách školy).

Vyučování žáků 2. - 5. ročníků bude ukončeno nejdéle po 1. vyučovací hodině (v 8:45). Obědy se žákům vydávají od 9:00 do 10:00, popřípadě pak od 10:30 do 11:30. Děti, které nemají ještě obědy zakoupeny, tak mohou učinit 1. září (s odběrem od 2. září).
Podrobné informace ke screeningovému testování žáků budou zveřejněny na začátku příštího týdne na webových stránkách školy.

Těšíme se na vás.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači