SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

- 1. září (pouze I. stupeň), 6. září a 9. září 2021 bude provedeno screeningové testování žáků samoodběrem antigenními neinvazivními testy. S podrobnými pokyny k provozu a testování se seznamte ZDE

- Video s návodem k testování: Instruktážní video

- Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Prosíme, aby žáci výše uvedené potvrzení přinesli ihned první den školy.

- Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a další viz manuál). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
- Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

- V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a dalších školských služeb. V těchto případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

- V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních do izolační místnosti (negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě). Škola bude následně kontaktovat zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost.

- Zákonný zástupce pozitivně antigenně testovaného žáka je povinen neprodleně informovat školu o výsledku kontrolního PCR testu (pozitivního i negativního). V případě, kdy kontrolní PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Všechny dotčené osoby (spolužáci) se mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. V případě, kdy kontrolní PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně tento výsledek škole. Škola poté zahájí ve spolupráci s KHS příslušné kroky.

O dalším vývoji a podmínkách prezenční výuky Vás budeme včas informovat.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači