Desatero pro primární prevenci

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám touto cestou představil projekt "Desatero pro primární prevenci", který bude na naší škole realizován v průběhu listopadu a prosince tohoto roku.
Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytovaní aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů. Desatero pro primární prevenci je edukativní program a jedná se o seriál deseti "dílen" - mezi nimiž jsou zařazeny videoklipy v délce 8 - 12 minut, které jsou provázány s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT:

Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!
Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
Domácí násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
Alkoholismu s názvem: Nezávislost je COOL!
Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL!
Buďme COOL... a IN!

Mgr. Zdeněk Pilař
Školní metodik prevence

Fotogalerie

Desatero pro primární prevenci


 

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači