Roušky

Vážení rodiče, milí žáci,
dle mimořádného opatření vlády se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný
prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a
to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském
zařízení.

Mgr. Ivana Severová

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači