Sbalit/rozbalit nabídku

EU Peníze školám


Projekt EU Peníze školám

Projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0430 byl řádně ukončen ke dni 28.02.2013

EU Peníze školám

1.4 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.4.00/21.0430

EU Peníze školám
 1. Cíl projektu
  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

  Projekt vychází z aktuální verze ŠVP ZŠ Za Nádražím pro školní rok 2010/2011 a koresponduje s jím nastavenými parametry. Název projektu "Zvýšení kvality a efektivity vzdělání" odráží uplatnění získaných prostředků v široké škále oblastí vzdělávání, tj. jak v jazykové, tak přírodovědné složce, vše ve spojení s maximální implementací moderních prostředků ICT.

 2. Realizace projektu
  Škola ve svém ŠVP vyváženě podporuje všechny oblasti výchovy a vzdělání žáků ZŠ. Navíc se soustřeďuje na výchovu sportovní a na využívání moderních prostředků ICT napříč všemi vzdělávacími a výchovnými aktivitami. Jednotlivé části projektu proto pokrývají potřeby jak žáků prvního, tak druhého stupně ZŠ a to jednak prostřednictvím odučených hodin, jednak vytvořením nových výukových materiálů.

 3. Realizací projektu škola dosáhne

  • posílení čtenářské a informační gramotnosti ve sféře porozumění textu, zpracování textů a práce s informacemi v textové i multimediální podobě
  • posílení výuky cizích jazyků formou individualizace ve skupinách s menším počtem žáků
  • posílení vzdělání v matematických disciplínách s možností jejich uplatnění v přírodovědných předmětech
  • rozšíření možností vzdělávání v přírodovědných předmětech
  • posílení technického zázemí pořízením moderních didaktických pomůcek pro přírodovědné předměty
  • posílení technického zázemí pedagogických pracovníků vybavením moderními prostředky ICT

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači