Projektová škola PŠÚ

Pomáháme školám k úspěchu - Kellner Foundation (oficiální stránky nadace)

The Kellner Family Foundation

Projektová škola - Pomáháme školám k úspěchu (odkaz mimo stránky školy)

Oborové setkání PŠÚ v Průhonicích

V rámci projektu PŠÚ (Pomáháme školám k úspěchu) jsme se ve dnech 22. – 24. 2. 2024 zúčastnily oborového setkání v Průhonicích. Setkání bylo zahájeno čtvrteční večeří a následovalo sdílení vlastních odučených lekcí, ale také oborových knih. Celé školení bylo zaměřeno především na téma kritická gramotnost, se kterou se pracovalo dohromady ve třech blocích. Tyto bloky obsahovaly čtení článků a jejich rozbor, práci se čtenářským kontinuem a také zamyšlení nad postojem autora. Přínosným materiálem, který jsme si ze školení přivezly, je určitě sada otázek k prozkoumání textu z hlediska příležitostí pro kritickou gramotnost, ale také několik oborových textů vhodných k plánování hodin zaměřených právě na kritickou gramotnost. Během setkání jsme si také prožily (v roli žáků) jednu již připravenou lekci na téma Střevo. Páteční večer byl věnován tématu AI a jejímu využití ve výuce. V sobotu jsme měly možnost setkat se s učiteli ze stejného oboru a sdílet své zkušenosti právě s nimi. Také nám byl věnován prostor pro vlastní plánování. Toto oborové setkání bylo jako vždy velmi inspirativní a motivující. Opět jsme si potvrdily skutečnost, že i do předmětu jako je matematika lze zařazovat čtenářské lekce zábavnou a zajímavou formou a jsme bohatší o další zajímavé texty, tituly oborových knih a tipy do výuky, která rozvíjí, pro život nesmírně důležité, kritické myšlení. Tímto bychom mimo jiné rády poděkovaly celému týmu PŠÚ, který nás těmito dny provázel.

Monika Zelinková a Blanka Kalistová

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači