Projektová škola PŠÚ

Pomáháme školám k úspěchu - Kellner Foundation (oficiální stránky nadace)

The Kellner Family Foundation

Projektová škola - Pomáháme školám k úspěchu (odkaz mimo stránky školy)


Čtenářský tým

Čtenářský tým se schází pravidelně jednou měsíčně. Náplní schůzek je práce na rozvoji čtenářské a pisatelské gramotnosti, předávání informací a materiálu z účasti na prožitkovém a oborovém čtenářství, sdílení dobré praxe. Naše škola se také podílí na tvorbě pisatelského kontinua.

Plán rozvoje čtenářské gramotnosti a pisatelství pro školní rok 2023/24
Hlavní úkoly:
  1. Začneme otevírat hodiny pro kolegy z celé školy.
  2. V pedagogickém sboru budou pravidelně pracovat učící se skupiny.

Cíl: vzájemná inspirace, poskytování zpětné vazby, posilování dovedností učitelského řemesla při společném plánování hodin

Členové čtenářského týmu:

Iva Hermannová, Blanka Kalistová, Lenka Korčáková, Lenka Lapšanská, Hana Mrázová, Jana Palmová, Renata Prokopová, Lucie Schinková, Ivana Severová, Pavla Veselá, Iva Votavová, Ilona Wippernová, Monika Zelinková

Čtenářský tým je otevřený pro spolupráci s ostatními pedagogy, všichni učitelé se mohou účastnit schůzek čtenářského týmu a využívat konzultací s členy týmu a s pedagogickými konzultantkami.
Pedagogické konzultantky: Iva Votavová, Ilona Wippernová.

Čtenářský stav mysli
je vlastně stavem štěstí.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači