Sbalit/rozbalit nabídku

Projekty (Klepněte pro rozbalení)


Operační program Jan Amos Komenský - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský - šablony 1

Zřízení funkce školního speciálního pedagoga ve škole a další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

O projektu

Název projektu: ZŠ Za Nádražím šablony 1
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000820
Realizátor projektu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Termín realizace projektu: 1.9.2022 - 31.8.2025

Operační program Jan Amos Komenský Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Cíl výzvy: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Spolufinancováno Evropskou unií

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT + EU

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači