Sbalit/rozbalit nabídku

Školní psycholog (Klepněte pro rozbalení)

Zahájení projektu "Povídejme si"

Milí rodiče a učitelé, 5.3. proběhlo první setkání nad tématem, které jste si sami zvolili. Ač téma neveselé (rozvod rodičů a možnost podpory dětí v této náročné životní situaci), troufám si říci, že atmosféra byla přátelská a otevřená. Všem příchozím děkuji za účast a podnětné dotazy.

Pro ty z Vás, kteří mají o téma zájem a neměli možnost na setkání přijít, přikládám stručné zápisky na dané téma.


Dítě v úplné rodině
? otec a matka jsou modely mužského a ženského světa, identifikace dítěte s rolí vlastního pohlaví
? model úspěšně zvládnuté komunikace mezi mužským a ženským světem (krize máme snahu překonat)
? mateřská láska ? protektivní a bezpodmínečná (př. ochrana v situaci ohrožení)
? láska otce ? aktivní, podmíněna chováním dítěte (př. stimulace aktivity, povzbuzuje k odvaze a připravuje na střety s nebezpečím)

Neúplná rodina
? schází model mužského nebo ženského světa (př. chlapec nemá identifikační příklad ? jak se chovají muži, jak vystupují vůči svým partnerkám)
? nese si do života model ? krize nezvládáme řešit jinak než ukončením vztahu
? dítě nutně přichází o jeden ze způsobů lásky (př. chlapec matkou příliš ochraňován, není vedený nezávislosti a překonávání nebezpečí)

Adaptace rodiče na rozvod
? psychosociální adaptace trvá 2?3 roky

úkoly
1. odpoutání od partnera (emoční ? vztek, zoufalství, deprese, agrese, poté může přijít rozumové vyrovnání, pro dítě riziko ? rodič pod tíhou vlastních prožitků málo emočně k dispozici, rodič dítě ?povýší? do role důvěrníka nebo partnera, která mu nepřísluší!)
2. oddělení manželství a rodičovství (úprava porozvodové péče o děti (péče matky, péče otce, střídavá péče) ? v současné době soud nerozvede, pokud toto není upraveno, pro dítě riziko ? manipulace s dětmi ? řešení partnerských křivd prostřednictvím dětí)
3. respekt a ochrana dětí (přijetí faktu, že dítě rozvodem vždy ztrácí, snahy minimalizovat ztráty)
4. vytvoření porozvodového životního stylu (přestěhovat se, vyřešit materiální vyrovnání, možnost navázání dalších kontaktů)

Možnosti porozvodové péče
matka
otec ? málo obvyklá (8%) ? obtížné i pro matky ? čelí velkému společenskému tlaku, často iniciují chlapci ve věku od 9 let ? potřeba identifikace s mužským vzorem
střídavá ? + zachovaný kontakt s oběma rodiči, ale! Velké nároky na kooperaci rodičů, která pod vlivem emocí po rozvodu obtížná, často jako kompromis kdy otec chce děti do péče, ale matka nesouhlasí ? tak to nefunguje

Adaptace na rozvod
? rok po rozvodu ? polovina dětí působí vyrovnaně, ale prožívá pocity velkého smutku, polovina dětí nízká sebeúcta a pocity deprese, obtíže v kontaktu s vrstevníky
? pěl let po rozvodu ? pouze třetina dětí dobře adaptovaná, dívky více úzkostné a depresivní, chlapci obtíže v chování, všichni méně sebedůvěry uspět ve vlastním manželství, chybný model řešení partnerského nesouladu
? citlivý barometr dobré adaptace ? sociometrie

JAK POMOCI DOBRÉ ADAPTACI

? vyrovnanost pečujícího rodiče se situací rozvodu (spokojený, dítěti emočně k dispozici ? vnímá a naslouchá jeho radostem a trablům, necítí hořkost k bývalému partnerovi a vnitřně podporuje návštěvy dítěte u něj ? dítě cítí, pokud je podpora jen vnější bez vnitřního prožitku)
? zachování blízkého vztahu s rodičem, který z rodiny odešel (pravidelné návštěvy, zachování pozitivního obrazu tohoto rodiče ? dítě se cítí být součástí obou rodičů, pokud jednoho vnímá negativně, vnímá negativně i samo sebe)
? doba a intenzita sporů (dítě vnímá vnitřní napětí v rodině, riziko přihlížení tělesného násilí mezi rodiči ? modelová situace, rodiče by neměli vyžadovat od dětí souhlas za své jednání ? musí nést sami zodpovědnost za svá rozhodnutí, dítě v situaci nejistoty ? citlivě vysvětlit, co se v rodině děje)
? popouzení (ovlivňování dítěte s úmyslem snížit hodnotu druhého rodiče ? snižuje sebeúctu dítěte ? ví, že je součástí obou rodičů ? tatínek je zlý, tedy i já jsem z části zlý, extrémem je syn zavrženého rodiče ? dítě manipulované tak, že zcela odmítá kontakty s druhým rodičem)
? zachované vztahy s širší rodinou (záchranná síť prarodičů, v době, kdy rodiče zahlceni emocemi, mohou vnímat pocity dítěte, být dítěti k dispozici, dědeček může být náhradní vzor chybějícího otce)
? kontinuita prostředí ? stejná škola ? učitele! (možnost identifikačního modelu pokud není v rodině), důvěrně známý dům či byt, zachované vztahy s kamarády, kroužky
? vztah s náhradním rodičem (př. náhradní otec podporuje adaptaci matky a tím nepřímo prospívá dítěti, mohou být potíže v přijetí náhradního rodiče dítětem ? lépe přijímají mladší děti a dívky, nejhůře chlapce od 9 do 12 let ? bojují)
? věk a pohlaví dítěte (nejcitlivěji předškolní věk a puberta, dívky ? navenek emotivnější, úzkostnější, depresivní nálady, hledají svůj díl viny, brání se útěkem do fantazie, chlapci ? citlivěji reagují na stres, ohrožení se často projeví formou školních problémů ? rebelují, přitahují pozornost následkem problémového chování horší prospěch)


Zároveň jste zváni na další setkání nad tématem "kluci zlobí, holky ne" (aneb jak se mohou projevit trable našich dětí), které se uskuteční ve středu 2. 4. od 17 hodin v učebně 8.A (tj. vedle kabinetu výchovného poradce).

Petra Valkony
školní psycholog

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači