Sbalit/rozbalit nabídku

Školní psycholog (Klepněte pro rozbalení)

Povídali jsme si aneb klucí zlobí holky ne

2.4. se konala další přednáška z projektu "povídejme si" a to na téma KLUCI ZLOBÍ HOLKY NE. Děkuji všem zúčastněným za zájem a zajímavé podněty.
Pro ty, kteří neměli možnost přijít a přesto je téma oslovilo opět přikládám stručné poznámky.

DÍTĚ V OBTÍŽNÉ SITUACI
Chlapci ? častěji se manifestuje obtížným chováním (substituční krádeže, agrese)
Dívky ? častěji stažení do sebe, únik do fantazie, úzkost, poruchy příjmu potravy

CHLAPCI A PORUCHY CHOVÁNÍ
-substituční krádeže ? vyjadřují potřeby (nejčastěji pozornost a uznání u např. citově deprivovaných dětí ? př. Rodičům ukradne peníze a dá je kamarádům ve škole), které jinak vyjádřit nedovednou, smysl náhradního uspokojení je vždy nevědomý, dítě svůj čin neumí zdůvodnit
-náhlá porucha chování v akutní tíživé situaci u úzkostného a depresivního dítěte ? čin není zaměřený na uspokojení vlastní potřeby, jeví se zdánlivě nesmyslný (př. V obchodě ukradne mouku, chce na sebe upozornit)
-chlapci s LMD ? impulzivní, chaotičtí (potřebují dodávat strukturu do svého chaotického světa ? uspořádat čas, úkolovat potupně ? víc úkolů v pořadí neudrží), snáz reagují na provokace vrstevníků ? zareagují nepřiměřeně, jsou vrstevníky odmítnuti a takto dále, rodiče často podobné obtíže ? výchovný styl je pak nedůsledný a často nejednotný
-porucha na bázi disharmonického vývoje osobnosti ? chybí schopnost navázat hlubší vztahy, bez pocitů viny, časté impulsy a agrese zaměřené výhradně na okamžité vlastní uspokojení, chybí vnitřní zábrany a schopnost učit se ze zkušenosti (př. Krádež předem pečlivě plánovaná)
-rodina sama může mít odlišné sociální normy
-dítě jako obětní beránek (udržuje rovnováhu v rodině tím, že se řeší jeho obtíže namísto př. Konfliktu rodičů)

DÍVKY
-poruchy příjmu potravy ? 1. vrchol mezi 13. ? 14. rokem
-deprese ? často náhlé zhoršení prospěchu, horší kontakt se spolužáky, pohybový útlum (nebo hyperaktivita, nízké sebehodnocení, pocity viny a bezmoci (ostuda, ztráta blízkých), u dětzí častější somatizace a regrese


Ještě jednou děkuji za podnětnou diskuzi

Petra Valkony

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači