Sbalit/rozbalit nabídku

Servis pro RODIČE (Klepněte pro rozbalení)


Pravidla pro započítávání absence v tělesné výchově

Příloha Školního řádu
-
Pravidla pro započítávání absence v tělesné výchově

V souladu s ŠVP jde v hodinách Tv o všeobecný rozvoj žáků, nikoli o vynikající výkony.

Žáci budou v případě 16 a více hodin absence za pololetí přezkoušeni, aby mohli být z Tv klasifikováni.
Podmínky a seznam cvičebních úkonů žáci včas obdrží od vyučujících Tv.

Do absence se započítává jakákoli hodina, kdy žák/žákyně ve výuce chybí nebo se omlouvá. V případě, že půjde o absenci neomluvitelnou (žák nemá cvičební úbor, nemá uznatelnou omluvenku proč necvičí, apod.), nelze již získat známku výbornou. O narůstající absenci jsou rodiče informováni již ve čtvrtletí. Ke každému žáku bude přistupováno individuálně podle jeho schopností a možností.

Pravidla přezouvání

V hodinách TV je nutné dodržovat pravidla ohledně přezouvání.

Do obou tělocvičen, velké s parketami a malé s relativně novým polyuretanovým litým povrchem, je nutno nosit výhradně sálovou obuv se světlou podrážkou.

V období září, října a dubna, května, června chodí žáci na TV i na školní hřiště s tartanovým povrchem. Pohybují se i po trávě, skáčou do písku... Prach, písek a jiné nečistoty oba povrchy poškozují. Je tudíž nutné, aby v tyto měsíce měli na TV DVOJE BOTY - na ven i do tělocvičen.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači