Sbalit/rozbalit nabídku

Školní jídelna (Klepněte pro rozbalení)


Výdej a odběr stravy

Objednání a výběr jídla:

 • se provádí přes internet v levém sloupci menu "Jídelníček a objednávky" (http://www.zsnadrazi.cz:8080/) dva pracovní dny kupředu do 14:00 hod.
 • osobně na terminálu ve školní jídelně dva pracovní dny kupředu do 14:00 hod.
 • strávník si může nechat nastavit u vedoucí jídelny pouze určité dny, ve kterých se bude stravovat

Výdej jídla:

 • strávník je povinen mít u sebe čip a u výdeje se jím prokázat
 • nemá-li z vážného důvodu strávník čip u sebe, musí si vyzvednout náhladní stravenku u vedoucí jídelny. Není-li vedoucí jídelny přítomna v kanceláři, musí strávník na náhradní stravenku vyčkat!

Odhlášky:

 • obědy, které jsou v čas řádně odlášeny, se odečítají
 • odhlášky se provádí osobně nebo telefonicky (380714346) nejpozději jeden pracovní den kupředu do 11:00 hod.
 • odhlášky se provádí přes internet v levém sloupci menu "Jídelníček a objednávky" (http://www.zsnadrazi.cz:8080/) dva pracovní dny kupředu do 14:00 hod.
 • odhlášení stravy u diety lze provést jeden pracovní den dopředu do 8:30 hodin osobně, telefonicky na čísle 602 182 486 nebo mailem valvodova(at)zsnadrazi.cz. Na pozdější odhlášky ved. ŠJ nebude brát zřetel.

Neodhlášená strava:

 • Včas neodhlášenou stravu si strávník může vyzvednout první den do jídlonosiče a to v době k tomu určené od 10:30 hod. do 11:00 hod.
 • není-li dítě ve škole (zaměstnanec v práci) další dny, nemá nárok na zvýhodněné obědy dle vyhlášky č.48/93 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a dle §4 odst.5 - vyhláška 137/2005
 • je-li strávník nemocen, lze pro něho obědy odebírat v plné ceně dle zákona č.76/78 o školních zařízeních §32

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači