Sbalit/rozbalit nabídku

Školní klub (Klepněte pro rozbalení)


Kritéria pro přijetí žáků do školního klubu

Činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky 2. stupně. Účastníkem ŠK může být i žák 1. stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

Kritéria pro přijetí do ŠK:
Žáci 4. a vyšších tříd budou přijati, pokud toto přijetí umožní kapacita školní družiny nebo školního klubu. O jejich přijetí rozhodne pověřená vychovatelka, ředitelka školy nebo její zástupce na základě žádosti o přijetí do školního klubu a posouzení této žádosti z hlediska následujících kritérií:

  • Do ŠK se přednostně přijímají žáci 4. a 5. tříd.
  • Do ŠK se přednostně přijímají žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí (mají trvalé bydliště mimo Český Krumlov) a čekají na kroužek, nebo aktivitu pořádanou školou.
  • Žáci přijatí do školního klubu nemohou navštěvovat školní družinu v ranních hodinách před začátkem vyučování.
  • Docházka do ŠK není každodenní.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači