Sbalit/rozbalit nabídku

Školní klub (Klepněte pro rozbalení)


Činnost Školního klubu

Činnost Školního klubu

Činnost školního klubu je určena přednostně žákům druhého stupně. Tento požadavek vychází z platné legislativy - viz MŠMT. Prováděcím právním předpisem MŠMT ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb. pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání je vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, o podmínkách přijímání a o podmínkách úhrady za školské služby - viz Vyhláška č. 74-2005, ve znění 279-2012 Sb., o zájmovém vzdělávání.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači