Sbalit/rozbalit nabídku

Školská rada (Klepněte pro rozbalení)

ZASEDALA ŠKOLSKÁ RADA

Řádné zasedání Školské rady bylo svoláno na středu 5.října 2022 do ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222.
Na programu jednání bylo:
• Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022
• Oznámení zvýšení dobrovolného ročního rodičovského příspěvku o 50 Kč
• Organizace stávajícího školního roku
• Různé
1. Zavzpomínání na oslavy 50letého výročí založení školy
2. Informování o pokračujících pracích na ohlášených změnách ŠVP
• Předepsané konkrétní redukce učiva
• Navýšení hodin informatiky
• Přijatá EU dotace na IT pomůcky
Ředitelka školy Mgr. Ivana Severová seznámila členy ŠR s Výroční zprávou a vysvětlila jednotlivé části a položky.
ŠR předložený dokument schválila.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači