Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Podání přihlášky na SŠ - krok za krokem...

Vážení rodiče, milí budoucí středoškoláci,
doručení přihlášky řediteli SŠ je až ten poslední krok..., co všechno mu bude předcházet?
"Manuál" krok za krokem...
1) Žák musí nejprve dostat pololetní vysvědčení (tiskne se totiž na přihlášku).
2) DŮLEŽITÉ!- je nutné zkontrolovat všechny osobní údaje žáka v bakalářích (z nich se pak potřebné údaje tisknou do přihlášky).
3) Žák si předem domluví termín schůzky s výchovnou poradkyní (budou vypsané od 5. února na nástěnce v 1. patře), na které pak přihlášku společně elektronicky doplníme, zkontrolujeme a VYTISKNEME VE ŠKOLE(2 kopie).
4) Na schůzku žák přijde s napsanými kódy a názvy oborů vzdělání, do kterých se hlásí (buď je má zapsané na lístečku nebo je již předem vyplnil spolu s rodiči elektronicky v bakalářích - viz článek "Elektronický zápis volby SŠ - bakaláři").
POZOR: pořadí škol na přihlášce odpovídá termínům přijímací zkoušky (1. uvedená škola = 1. termín, 2. uvedená škola = 2. termín).
5) Ze schůzky žák odchází s vytištěnými 2 kopiemi přihlášky.
6) Žák pak sám ještě doplní:
- potvrzení opisu klasifikace(osobně u ředitelky školy Dany Hoššové)
- termíny přijímací zkoušky (POZOR: pořadí škol na přihlášce odpovídá termínům přijímací zkoušky (1. uvedená škola = 1. termín, 2. uvedená škola = 2. termín).
- místo, datum, podpis UCHAZEČE
- podpis ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, jeho datum narození a adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče
- pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče: píše se rovnou do přihlášky, je-li lékařské vyjádření obsáhlejší, uvede se jako příloha přihlášky v ověřené kopii - ověří např. na poště
- podle kritérií vybraných SŠ dodat k přihlášce přílohy (např. kopie diplomů za účast v předmětových soutěžích, atd.)
7) Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete doporučeně poštou na adresu školy.
Případné dotazy ráda zodpovím. Irena Petráňová (výchovná poradkyně)
petranova@zsnadrazi.cz
konzultace každé pondělí (14:00 - 15:00, kabinet VP) nebo v jiném termínu po předchozí domluvě

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači