Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Elektronický zápis volby SŠ - bakaláři

Vybranou střední školu je možno vkládat přes webové bakaláře.
1) Na svém účtu si v položce Osobní údaje / Přehled osobních údajů nejdříve zkontroluj správnost uložených údajů - adresa zák. zástupce, telefony, e-maily a další.
2) V položce Osobní údaje / Volba následné školy vložíš do pole IZO školy a kód zvoleného oboru (bez pomlček a lomítka!).
příklad: chci se přihlásit na Gymnázium v Českém Krumlově
IZO školy: 000583839
kód oboru: 79-41-K/41 zapíšu jako 7941K41 V případě nejasností je možné školu a obor dohledat v Atlase školství.
Poté, co si zkontroluješ správnost všech zadaných údajů, se v dohodnutém termínu zastavíš u výchovné poradkyně pro vytištění potřebných dokumentů.

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači