Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Přijetí a zápis ke studiu

Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem)nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou!

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání.

Informace o podání zápisového lístku (s vyplněným vzorem) najdete na stránkách školy v sekci ŠPP-poradce, prezentace "Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017/2018" - slide č. 34-37.

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači