Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Podání přihlášky na SŠ - krok za krokem...

Vážení rodiče,

blíží se termín pro podání přihlášky ke studiu na střední škole (do 1. BŘEZNA). Doručení přihlášky řediteli SŠ je až ten poslední krok..., co všechno mu bude předcházet?

"Manuál" krok za krokem...

1) Žák musí nejprve dostat POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ - výpis(tiskne se totiž na přihlášku).

2) DŮLEŽITÉ!- je nutné zkontrolovat všechny osobní údaje žáka v bakalářích (z nich se pak potřebné údaje tisknou do přihlášky).

3) PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - od 11. února si žák předem domluví termín schůzky s výchovnou poradkyní (budou vypsané na nástěnce v 1. patře)- JE NUTNÉ odevzdat výchovné poradkyni alespoň 1 den před schůzkou na lístečku (nebo poslat mailem) napsané KÓDY a NÁZVY OBORŮ vzdělání, do kterých se žák hlásí (je možné si podat 2 přihlášky).

4) Na domluvené schůzce pak přihlášky společně elektronicky zkontrolujeme a VYTISKNEME VE ŠKOLE.
POZOR: pořadí škol na přihlášce odpovídá termínům přijímací zkoušky (1. uvedená škola = 1. termín, 2. uvedená škola = 2. termín).
Ze schůzky žák odchází s vytištěnými 2 kopiemi přihlášky.

5) Žák pak sám JEŠTĚ DOPLNÍ (spolu s rodičem):
- potvrzení opisu klasifikace(osobně u ředitelky školy Mgr. Ivany Severové)
- termíny přijímací zkoušky (POZOR: pořadí škol na přihlášce odpovídá termínům přijímací zkoušky (1. uvedená škola = 1. termín, 2. uvedená škola = 2. termín).
- místo, datum, podpis UCHAZEČE (žáka)
- podpis ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, jeho datum narození a adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče
- pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče: píše se rovnou do přihlášky, je-li lékařské vyjádření obsáhlejší, uvede se jako příloha přihlášky v ověřené kopii - ověří např. na poště
- podle kritérií vybraných SŠ dodat k přihlášce přílohy (např. kopie diplomů za účast v předmětových soutěžích, atd.)

6) PŘIHLÁŠKY NA SŠ ZÁSÍLAJÍ RODIČE (ne škola). Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete doporučeně poštou na adresu školy.
Všechny informace o podání přihlášek najdete také na stránkách naší školy v sekci ŠPP-poradce, v prezentaci "Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019".

Případné dotazy ráda zodpovím. Konzultace možná kdykoli po předchozí domluvě.

Irena Petráňová (výchovná poradkyně)
petranova@zsnadrazi.cz

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači