Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

NeNech To Být

Dobrý den, děti a rodiče naší školy Za Nádražím

V průběhu tohoto školního roku, který se nachází v polovině své hrací doby, jsem Já - Zdeněk Pilař - jako školní metodik prevence pozoroval nárůst, ani ne tak zvýšené agresivity mezi dětmi, ale spíše větší počet neadekvátních reakcí jednoho vůči druhému.

Začal jsem si více všímat, jak moc tento DISKOMFORT PRO DRUHÉ, NENÍ A NEMÁ BÝT NORMOU! A ač si dovolím tvrdit, že pracujeme na několika zásadních vztahových projektech a to již od nově příchozích prvňáčků (projekt Než zazvoní), Spaní ve škole pro 4. ročník (Školní snění), 5. ročník navazuje projektem Černý seminář a tak dál a dál. Přesto může vzniknout dojem, že některý problém není tak zvnitřněn a pečlivě řešen. Neříkám, že by zapadl pod stůl, ale...

Proto jsme naši školu zaregistrovali do projektu NNTB - Nenech To Být, což je jedna z dalších možností jakési elektronické schránky důvěry! A i když pracujeme na kvalitním vztahovém prostředí dětí a dospělých ve škole a rodičů vůči škole, tak můžeme jít cestou zkvalitnění služeb i pro ty, kterých si ani nikdo z nás nemusí všimnout. Doba je hektická, více interaktivně virtuální a tak touto elektronickou schránkou důvěry (jejíž podoba je i na Google Play v podobě aplikace) můžeme řešit problém někoho z nás tak, že se týká vlastně nás všech!

Všechny vaše problémy, které do schránky vložíte, zůstanou anonymní. Pověřená osoba ve škole je obdrží v zašifrované podobě a jsou tak chráněny před zneužitím kýmkoli nepovolaným. Jakmile to bude možné, podnikneme kroky k jejich řešení.

Zdeněk Pilař, metodik prevence

Odkaz na www.nntb.cz najdete v levém menu na hlavní stránce a v Servisu pro žáky.

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači