Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Zápis a přijetí ke studiu

Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou!
Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit.
Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání.
Podrobnější informace o podání zápisového lístku (s vyplněným vzorem) najdete na stránkách naší školy v sekci ŠPP-poradce, prezentace "Informace o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019" - slide č. 37-38.

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači