Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.
Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje. Nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání dostane uchazeč vyrozumění. Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:
Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)
Datum Odvolání proti nepřijetí ke studiu Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno.
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači