Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Zamyšlení deváťáků nad absolventskou prací

Už jedenáctým rokem běží na naší škole projekt ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, ve kterém žáci 9. ročníku od listopadu tvoří a ke konci školního roku obhajují práci na určité téma.

Zeptali jsme se žáků 9. ročníku:

1) Podle čeho jsi vybíral/a téma absolventské práce?

Z výsledků dotazníku vyplývá, že rozhodujícím kritériem při výběru tématu byl pro většinu letošních deváťáků VLASTNÍ ZÁJEM (82% dotazovaných). Zvolili si téma, které je zajímá nebo je jejich koníčkem.

2) Z čeho jsi měl/a největší obavy před započetím práce?

Největší obavy mají deváťáci ze samostatného vystoupení při obhajobě práce (1. místo). Dále se bojí, že nestihnou práci odevzdat včas (2. místo) a že budou selhávat při praktické práci s PC - tzn. při psaní a upravování textu pomocí textového programu v počítači, zhotovování prezentace v prezenčním programu (3. místo).

3) Proč žáci 9. ročníku vytváří na naší škole absolventské práce?

Hlavním cílem absolventských prací je podle deváťáků příprava na další studium odcházejících žáků (1. místo), prokázání určitých schopností a dovedností při tvorbě a prezentaci práce (2. místo) a nová zkušenost - příležitost k osvojení nových důležitých dovedností (3. místo).

4) Víš, kde můžeš hledat informace potřebné při tvorbě absolventské práce, a jsou pro tebe srozumitelné?

Při získávání informací o tom, jak správně vytvořit absolventskou práci, využívají deváťáci různé zdroje: nejčastěji jsou to webové stránky naší školy (1. místo), učitelé předmětu Informatika (2. místo), konzultanti absolventské práce (3. místo), dále všichni učitelé na II. stupni, nástěnka v 1. patře a bývalí deváťáci.

Deváťáci uvedli, že informace potřebné k vytvoření absolventské práce (organizace, hodnocení, požadavky na obsah a zpracování, časový harmonogram, konzultační schůzky, průběh obhajoby, způsoby hodnocení) jsou pro většinu z nich srozumitelné (84% dotázaných).

Přejeme deváťákům, ať se jim absolventské práce daří a sejdeme se všichni na konci května při jejich obhajobách.

Fotogalerie

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači