Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)

Žádost o nové rozhodnutí

Proti rozhodnutí ředitele školy nebude odvolání přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Ředitel školy má ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.
Uchazeč má možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů od doručení poučení o této možnosti (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí).
Ke stažení:žádost o nové rozhodnutí

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači