Sbalit/rozbalit nabídku

Školní poradenské pracoviště (Klepněte pro rozbalení)


Bezpečný internet a jak na něj

Užívání internetu k různým činnostem našich dětí (e-mail, chat, novinky, vzdělávání, zájmy, hry) skýtá určitá rizika, o kterých by měli všichni rodiče také vědět. Internetové desatero pro rodiče je soubor pravidel pro základní bezpečnost při práci dětí s internetem. Doporučujeme Vám všem jednak seznámení s tímto dokumentem a jednak nenásilné prodiskutování jednotlivých bodů s Vašimi dětmi, abyste Vy i Vaše děti tato pravidla znali a dodržovali. Je to jeden z předpokladů k tomu, abyste se vyvarovali případných budoucích problémů.

stáhnout dokument

Další informace můžete získat na stránce www.safer-internet.cz, která je bezpečnějšímu internetu pro děti věnována.

Některé poznatky o chování dětí na Webu:

  • Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí víc než jejich rodiče
  • Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny uvádět víc informací, než by povolili rodiče
  • 14% dětí se osobně setkalo s někým, koho poznaly prostřednictvím internetu, ale jen 4% rodičů připouští, že k tomu mohlo dojít
  • 44% dětí, které surfují internetem, navštívilo pornografické stránky
  • 30% dětí vidělo webové stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost připouští jen 15% rodičů
  • Děti i rodiče se shodují na skutečnosti, že internet je užitečným zdrojem informací a zábavy :)
(Zdroj:SAFT Gross-European survey (2003), www.saftonline.org)

V rámci výuky informatiky se naši žáci seznámují s problematikou bezpečnosti i prostřednictvím videopořadu "Seznam se bezpečně". Video si můžete pustit na uvedeném webu. K němu je vypracována metodika, kterou je dobré si přečíst -ZDE-.

Poznámka na závěr:
To, jestli naše dítě (... a náš žák) navštěvuje stránky s nevhodným obsahem, komunikuje důvěrně s cizími lidmi nebo (ne)dodržuje daná pravidla, nespočívá v tom, co mu zakážeme, ale v tom, jaké má vzory a jak jsme úspěšní v jeho výchově.

Mgr. Jan Kříž

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači