Sbalit/rozbalit nabídku

Servis pro ŽÁKY (Klepněte pro rozbalení)


Absolventské práce žáků 9. ročníků

Absolventské práce žáků devátého ročníku

Zadání, způsob provedení i hodnocení Absolventských prací plně odpovídá požadavkům a stanoveným výstupům Školního vzdělávacího programu ZŠ Za Nádražím.

Vybrané Absolventské práce mohou být zveřejněny na webových stránkách školy.
Potřebné informace a dokumenty k tomuto školnímu roku najdeš v MS Teams.

Absolventské práce - Jak na anotace
otevřít - stáhnout

Absolventské práce - Jak na citace
otevřít - stáhnout

Absolventské práce - Jak na prezentace
otevřít - stáhnout

Absolventské práce - Jak na obhajobu
otevřít - stáhnout

Několik rad a doporučení:
 1. PAMATUJ!
  Texty formátujeme AŽ V POSLEDNÍ FÁZI!

 2. Rozmysli si, co bude práce obsahovat,
  podle toho si připrav materiály.

 3. Poraď se se svým konzultantem.

 4. Připrav si včas přílohy - obrázky, tabulky, grafy, ...

 5. Všechny přílohy MUSÍŠ SÁM/SAMA VYTVOŘIT nebo musí být "VOLNĚ POUŽITELNÉ" PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.
  Nesmíš kopírovat obrázky, tabulky nebo grafy z knih (učebnic) ani z autorsky chráněných webových stránek.
  Nevíš-li si rady, PŘIJĎ SE PORADIT!

 6. U citovaných informací a příloh musí být vždy přesně uveden původní ZDROJ.

 7. U všech dat a informací musíš vycházet nejméně ze dvou zdrojů pro jejich ověření.
  DEJ SI POZOR NA JEJICH AKTUÁLNOST!


 8. Úvod - může se psát v 1. osobě jed. č.

 9. Vlastní práce se píše v neosobní formě:
  - jsou sepisovány a kompilovány dostupné výsledky,
  minulost + současný stav
  - vše je podloženo citacemi původních prací
  - vyjádření je neosobní (bylo zjištěno, v práci xy je vyvozováno apod.) - pasivní konstrukce
  - 3. osoba mn. čísla (autoři dokládají, zjistili, potvrdili atd.)
  - neosobní forma - popisuje, vysvětluje, vyjmenovává atd.

 10. NENECHÁVEJ PRÁCI NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

 11. Součástí hodnocení práce je i TYPOGRAFICKÁ ÚPRAVA!
  Je vhodné používat předdefinované styly v šabloně.

 12. Ověř si ve škole, že to, co jsi doma vytvořil/a, se dá prezentovat i na jiném počítači.


Podmínky pro využití informací z WIKIPEDIE
Projekt Wikipedie (a některé další) je vytvořena pod licencí "Creative Commons". Z toho vyplývají i pravidla pro její využití jako zdroje informací.

Licence Creative Commons vznikají kombinací několika základních vlastností, které popisují, jaká práva si chce držitel autorských práv podržet a jakých si přeje se vzdát. Existují čtyři základní vlastnosti:

 • Attribution (zkratka by): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.
 • Noncommercial (nc): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
 • No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
 • Share Alike (sa): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence. (Viz též copyleft.)
Je povinností každého uživatele si pod každým článkem na Wikipedii i na jiných stránkách zjistit pod jakou licencí a za jakých podmínek jsou uvedené informace použitelné v souladu s autorským právem!

viz Wikipedie - heslo "Creative Commons"

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači