Sbalit/rozbalit nabídku

Zápis do 1. tříd (Klepněte pro rozbalení)


Zápisy žáků do prvních tříd

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a závažné epidemiologické situaci zápis do ZŠ proběhne online, tedy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

    Je třeba od 1. 4. do 10. 4. 2021 nejpozději do 17:00:

  • vyplnit, podepsat a odevzdat formulář "Žádost o přijetí žáka" (ke stažení -- ZDE --)

  • v případě zájmu o odklad vyplnit formulář "Žádost o odklad školní docházky" (ke stažení -- ZDE --) s potvrzeným doporučením lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny

  • v ojedinělých případech je možné potvrzený formulář o odklad odevzdat nejpozději do 30. dubna

  • seznámit se s formuláři GDPR (k přečtení -- ZDE--) a Desatero pro rodiče (k přečtení --ZDE--).

Možné způsoby předání požadované dokumentace na naši školu:
  • doporučeným dopisem
  • osobně - vhozením obálky do schránky u hlavního vchodu
  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem

Seznam kódů přijatých žáků bude dle platné legislativy zveřejněn nejpozději do 30 dnů od data zápisu na webu školy a veřejně přístupném místě budovy školy (u hlavního vchodu).

Další informace najdete v aktualitách školy.

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači