Sbalit/rozbalit nabídku

Zápis do 1. tříd (Klepněte pro rozbalení)


Kritéria pro zápis žáků do prvních tříd

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd

Dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji počet žáků přijímaných do 1. tříd na 66.

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno dle následujících kritérií:

  1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz Obecně závazná vyhláška Města Český Krumlov č. 4/2016)
  2. Sourozenec zapisovaného žáka je žákem naší školy
  3. Děti zaměstnanců školy
  4. Ostatní zájemci

V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, bude provedeno losování. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla žákům přidělena u zápisu.
ČASOVÉ POŘADÍ U ZÁPISU NENÍ ROZHODUJÍCÍ!!!

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd určí škola podle počtu přijatých dívek a chlapců a podle zájemců o písmo Comenia script.

Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni znovu se dostavit k zápisu a platí pro ně stejná kritéria jako pro ostatní.

Mgr. Ivana Severová, ředitelka školy

X

Přihlášení uživatelePoužívejte stejné přihlašovací údaje
jako ke svému účtu na školním počítači