zpět na menu

R E C I T A Č N Í   S O U T Ě Ž

Recitátoři a ti druzí

K tomu, aby se člověk stal recitátorem není třeba mnoho. Jen se nebát, nemít trému a nekoktat. Proč o tom začínám? Vy to nevíte? Vždyť se přece zítra, to jest ve středu 4.3.1998 koná školní kolo recitační soutěže.

Jelikož se také zúčastním, popíši nyní, jak jsem se připravoval a stále připravuji. Začnu tedy od začátku. Po třech týdnech nemoci jsem "konečně" přišel do školy. Tím dnem bylo úterý. Při češtině se mne paní učitelka zeptala, zda bych se také nechtěl zúčastnit soutěže recitátorů. "Hmm," odpověděl jsem s lehkým pokrčením ramen.

"A text máš?" otázala se. "Nemám," pravil jsem zas já. "Tak já se ti pokusím něco najít."

Příštího dne mi již paní učitelka přinesla úryvek z knížky Bylo nás pět. Jak jsem šel domů, tak jsem ho jako vždy ztratil. A protože byly od čtvrtka prázdniny, nemohl jsem se na soutěž připravovat.

A tak jsem přišel po prázdninách do školy a vyžádal si kopii.

Ovšem, nutno podotknout, že mám pouhé dva dny. "To se zvládne," odpovídal jsem pokaždé, když se mne kamarádi ptali, jestli to stihnu.


Již sedím za svým novinářským stolem, který jsem si vytvořil vzadu ve třídě, v níž soutěž probíhá a pozoruji recitující. Vedle mne pobývá Tomáš Písek, sděluje mi své názory a někde vepředu je Tomáš Domin, na kterého nevidím, protože třída je plná lidí. Paní učitelka Lipplová sedí s celou čtyřčlennou porotou vepředu, čte, kdo jde teď přednášet a kdo se má připravit. Do toho všeho bliká blesk fotoaparátu.

Zatím recituje druhá kategorie, tedy 5. a 6. třídy. Občas někdo chvátá, zapomene text, či bloudí nepřítomně očima po stropě. Po krátké přestávce se vyhlašují výsledky druhé kategorie. Na prvním místě se umístila Martina Kindlová ze 6.C, na druhém pak Lucie Stejskalová ze 6.A a bronz získal Patrik Čárný z 5.A

Pak nastupuje 3. kategorie. To jest 7., 8. a 9. třídy.

Do mé duše se vkrádá neklid. Opírám se tedy o stěnu a relaxuji...

Najednou se ozvalo "Recituje Martina Kolářová, připraví se Stanislav Valach." Ta věta mě doslova zvedla ze židle. Naposledy jsem si zopakoval úryvek a když na mě přišla řada, došel jsem pomalu k tabuli, otočil se na podpatku a na varovná gesta spolužáků jsem se "odlepil" od tabule.

Dopadlo to celkem dobře, i když jsem se ke konci zasek.

Pak recitovaly vyšší třídy a po poslechu deváťaček jsem úplně ztratil sebevědomí.

První nakonec skončil Zdeněk Svoboda z 9.C, stříbrná Anna Vávrová ze 7.B a o třetí nepostupové jsem se dělil já, tedy Stanislav Valach ze 7.B, a Růžena Šturmová z 9.A.

Podle mého mínění si první nebo druhé místo zasloužily Růžena Šturmová a Anča Vávrů. Avšak, nejsem porota.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této soutěži podíleli.

napsal: S.Valach 7.B
spoluautor: T.Domin 7.B


Výsledky školního kola recitační soutěže - šk. rok 1997/98

 KATEGORIE  pořadí   JMÉNA   třída 
 0. kategorie  (1. a 2. tř.) 1.
2.
3.
 Tereza Filipová
 Jan Oščipovský
 Tomáš Dragoun
 2.B
 2.C
 2.A
 I. kategorie  (3. a 4. tř.) 1.
2.
3.
 Adam Glowacz
 Alena Švepešová
 František Laštovka
 3.C
 4.C
 3.C
 II. kategorie  (5. a 6. tř.) 1.
2.
3.
 Martina Kindlová
 Lucie Stejskalová
 Patrik Čarný 
 6.C
 6.A
 5.A
 III. kategorie  (7. až 9. tř.) 1.
2.
3.
 
 Zdeněk Svoboda
 Anna Vávrová
 Růžena Šturmová
 Stanislav Valach
 9.C
 7.B
 9.A
 7.B

První dva soutěžící z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 12.3.1998 v Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově.


Naši soutěžící zvítězili v okresním kole a postoupili do oblastního kola přehlídky,
která se uskutečnila
23. dubna 1998 v Českých Budějovicích


zpět na menu