zpět / back / Zurück

Výběr z ročenky 1998

Hliník - ekologické aktivity
Noví přátelé z Hauzenbergu
Internet a intranet
Recitační soutěž
Neobvyklá škola v přírodě
Drogy a sex - prevence
Výtvarná soutěž UNESCO
O krok blíž k Rakousku
Historie jedné volejbalové třídy
Postřehy z akademie
Naši absolventi 1998
Reprezentovali nás v soutěžích . . .
Další mezinárodní kontakty - Hauzenberg, Bad Leonfelden


zpět / back / Zurück