zpět na menu

Beseda o drogách - peer program

 Aneta vypráví o drogách V pátek 17.4. nám naše paní učitelka zařídila dvouhodinovou besedu o drogách. Jelikož v této době si v občanské nauce povídáme o drogách a vůbec o návykových látkách, právě tato beseda se nám velmi hodila. Všichni jsme se na besedu velmi těšili.

Když se ozval zvonek, všichni jsme byli netrpěliví. Besedu měla totiž vést patnáctiletá dívka, členka Červeného kříže. Chvilku jsme museli čekat, než přijde. Konečně jsme se dočkali. Myslím si, že na všechny zapůsobila sympaticky a velmi kamarádsky. Aneta, jak se nám dívka představila, nám řekla, že si můžeme sednout, jak chceme. To jsme přivítali velmi rádi. Sedli jsme si do přední části třídy a někteří se posadili i na lavice.

Aneta nám tedy přišla povídat o návykových látkách. Pro nás to nebylo nic neznámého, jelikož v této době jsou naším hlavním tématem při občanské nauce právě návykové latky. Celá přednáška probíhala velmi klidně. Aneta nám povídala, vykládala a ptala se nás a my jsme jí odpovídali. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Povídala nám také něco z vlastní zkušenosti a dodala, že dostat drogu v dnešní době není vůbec problém. Ukazovala nám  výměna názorů také různou literaturu k tématu, o kterém nám povídala. Velmi nás zaujalo povídání o cigaretách. Potom nám půjčila list papíru, na kterém byla namalována cigareta, a k ní vedly šipky, ukazující všechno, co cigareta obsahuje. Úplně jsme se zhrozili. Tolik lidí kouří a tolik se jim do těla dostane škodlivých a jedovatých látek. Dost nás překvapilo, co taková cigareta obsahuje. Nabídla nám, že kdo by chtěl, mohl by také takto přednášet. Dala nám papír, na který se měli zapsat ti, které by to zajímalo. V docela slušném počtu se někteří spolužáci zapsali. I Aneta se dost divila, ale byla ráda. Řekla nám, co všechno to obnáší a že je to hodně náročné. Pomalu se naše beseda chýlila ke konci. Pak se ozval zvonek a Aneta besedu ukončila. Poděkovala nám a v doprovodu paní učitelky odešla.

Beseda se nám velmi líbila, protože jsme se zase něco dozvěděli a všichni jsme se poučili.

Pavla Tůmová, Radka Malá, tř.8.B


FREE TEENS - preventivní program

20.6.1998

Program Free Teens je možno doporučit všem bez rozdílu

V samotném závěru školního roku jsme se ve škole Za Nádražím v Č. K. rozhodli využít nabídky vzdělávacího a výchovného programu prevence HIV/AIDS, sexuálně přenosných chorob a nechtěných těhotenství nazvaného Free Teens, který připravuje stejnojmenné občanské sdružení sídlící v Praze.
Náplň jednotlivých částí se nám zdála být vhodná zejména pro vycházející žáky devátých tříd a zaujalo nás nejen vzdělávací zaměření jednotlivých lekcí, ale hlavně jejich výchovné působení na mladé lidi. Cílem preventivního programu Free Teens je totiž oddálení startu do sexuálního života na pozdější dobu a vedení mládeže k zodpovědné volbě jednoho životního partnera. Program Free Teens má svůj původ v USA a t.č. je celosvětově rozšířen. A jak se tento cíl programu pražským lektorkám podařilo naplnit? O tom už píší samotné žákyně ZŠ Za Nádražím, které se programu zúčastnily.

Ve čtvrtek 18.6.1998 byl pro žáky devátých tříd naší školy připraven 1. díl programu Free Teens. Ve dvou hodinách jsme se dozvěděli všechno o viru HIV, nemoci AIDS a ostatních pohlavních nemocích. Tyto dvě hodiny, které byly vedeny formou přednášky doplněné diapozitivy, pro nás byly velmi zajímavé.
Hned na počátku nám paní lektorka vysvětlila vše kolem viru HIV. Kde se vzal, jak se dostal do světa a jak se virus přenáší. To ví sice asi každý, ale stejně bylo dobré si možnosti přenosu viru HIV připomenout. Také nám bylo vysvětleno, co vlastně zkratka HIV znamená. Přesný název viru totiž zní Human Immunodeficiency Virus a odtud zkratka HIV. Paní lektorka nám kolem HIV pověděla spoustu dalších zajímavostí.
Od viru HIV jsme se dostali k hlavnímu bodu prvního dne přednášky - k onemocnění AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - získaný syndrom selhání imunity). Všichni jsme napjatě poslouchali, protože to, co jsme se dozvěděli, bylo naprosto šokující. Nejenže jsme si vyslechli jaká jsou stadia nemoci, jaká věková kategorie je nejvíce ohrožena nemocí AIDS (16 - 24 let), kolik procent nakažených virem HIV dostane AIDS a zemře (100% !!!) a za jakých okolností a proč vlastně pacienti s AIDS umírají, ale byly nám promítány i diapozitivy, na kterých byli zachyceni nemocní s AIDS. Úplně nám to všem vyrazilo dech. Byli jsme naprosto šokováni a myslím si, že teprve v tu chvíli jsme si uvědomili, co to vlastně je mít AIDS a že spolehlivá ochrana (ať v sexu nebo při píchání drog, ale vlastně i v normálním životě) není jen "blbost". Vždyť my na první pohled nepoznáme, že dotyčný člověk je nakažen virem HIV nebo je v počátečním stadiu AIDS. A proto si všichni musíme dávat takový pozor a být tak opatrní (v dnešní době je na celém světě nakaženo 30 mil. lidí a do roku 2000 jich má být přes 60 mil.). Myslím si, že nikdo z nás by takhle nechtěl dopadnout. Bylo to opravdu šokující a nesmírně varovné zjištění.
Od AIDS jsme přešli k dalším pohlavním nemocem (je jich celkem 150), vysvětlili jsme si všechny souvislosti kolem nich a zaskočeni krutými, ale pravdivými informacemi jsme odcházeli domů a těšili jsme se na pátek, kdy měl program Free Teens pokračovat svou druhou částí.
Dne 19.6. 1998 proběhla 2.část besedy pro žáky 9.tříd o AIDS a jiných pohlavních nemocech. Tato část se spíše věnovala otázce citů, lásky, hodnot v životě, ale i sexu a antikoncepce. Myslím si, že si každý v tu dobu musel promyslet svůj žebříček hodnot, zamyslet se nad tím, co znamená to magické slovo láska a co je pojem zamilovanost a sex, ale musel se i zamyslet, co je pro něj důležitější - jestli brzy zemřít na AIDS či jinou pohlavní nemoc nebo začít sexuálně žít později. Učili jsme se i říci "ne" svému partnerovi, jak se sami neztrapnit a z nepříjemné situace se dostat. Také se lektorka zmínila o médiích a jak často se tam otázka sexu objevuje. Poté jsme si uvědomili, že velmi často. A co v té chvíli říci malým dětem? Diskutovali jsme na toto téma, co by bylo nejlepší a do jaké míry by měla být média s tímto tématem přístupna.
Museli jsme hodně přemýšlet i doma a aspoň ve mně naše přednáška nechala hluboký dojem. Byla to velice kvalitní přednáška, která nás bohatě zásobila informacemi a praktickými zkušenostmi pro náš další život. Takovéto přednášky by měly být přístupné i dalším našim vrstevníkům (a nejen jim, ale i starším). Program Free Teens můžeme všem doporučit.

p.uč.Eva Luštická,
Helena Matějčková, Hana Máčová, 9.A


zpět na menu