zpět na menu

Postřehy z akademie . . .

27.6.1998

návštěva veliká - školní jídelna praskala ve švech . . . V úterý 16. června večer uspořádali naši absolventi, tedy žáci devátých tříd, pro své rodiče, učitele, spolužáky ale samozřejmě i pro sebe zábavný večer na rozloučenou se školní docházkou na naší základní škole.
    Na společném programu se podíleli postupně téměř všichni žáci ze všech třech devátých tříd. Někteří z téměř osmdesáti žáků vystupovali dokonce v několika číslech. Pochlubili se tak s lecčíms, co umějí (hra na na kytaru nebo na housle), co dokázali (zlaté medaile našich volejbalistek), ukázali i svůj originální pohled na školu a na běžné životní situace kolem sebe.
    Své postřehy zachytili v následujích novinových zprávách, které vyšly v regionálním deníku Českokrumlovsko a byla jim věnována celá jedna strana. Některá z těchto slohových cvičení uvádíme na ukázku.


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
    Dne 16. června 1998 vpodvečer se v jídelně ZŠ Za Nádražím uskutečnila akademie žáků devátých tříd. Tímto způsobem se chtěli žáci rozloučit se svou školou. Program byl vskutku bohatý.
 Matematická LOVE STORY
    Během odpoledne probíhaly velké přípravy a uskutečnila se i generální zkouška. Večer v 19 hodin to všechno vypuklo. Celá jídelna doslova praskala ve švech. Skvělý začátek zařídila třída 9.C se svou scénkou situovanou jak jinak než do školního prostředí. Přítomné přivítali a dále celým programem provázeli Jana Klacková z 9.B a Jakub Ziegelbauer z 9.A. Dále se před nadšenými diváky vystřídaly žákyně 9.C a 9.B, které zatančily moderní tanec. Předvedli se i dva výborní recitátoři s dramatickou prózou. Třída 9.B si připravila vysílání TV Béčko, jehož součástí byly krátké úryvky z českých filmů a zdramatizované pohádky. Všichni užasli, když zazněly ladné tóny kytary a houslí. Nezapomenutelný zážitek nám přichystali žáci 9.A se svou pohádkovou Matematickou love story alias Šípková Růženka.
    Na závěr si připravil pan ředitel Dalibor Carda krátký proslov a pro žáky několik rad do života. Poté se žáci rozloučili se školou a obecenstvem přepracovanou písní Nashledanou, nashledanou.
    Akademie měla veliký úspěch jak u rodičů, tak u učitelů. Pro žáky skončilo devět let povinné školní docházky a začne jim další neméně důležitá etapa jejich života.

Lenka Křížová, Ondřej Valach


AKADEMIE
    Je konec června a my se teď budeme muset rozejít. Strávili jsme spolu pět let. Chtěli jsme se rozloučit něčím, na co budeme dlouho vzpomínat. Všechny deváté třídy si připravily vtipný program pro rodiče a učitele. Přáli jsme si, aby toto představení bylo výjimečné. Po dlouhých a dlouhých přípravách nastal ten DEN. Měli jsme velkou trému, bolelo nás břicho. Báli jsme se, abychom to nezkazili a neudělali si ostudu. Oblékli jsme si kostýmy a čekali, až na nás přijde řada. Moderátoři ohlásili náš příchod. Už jsme nemohli couvnout, museli jsme nastoupit. Nevěděli jsme, jak bude publikum reagovat. V průběhu vystoupení z nás tréma ihned opadla. Publikum se smálo a nás začalo herectví bavit. Ani jsme se nenadáli a scénka skončila. Lidem se to líbilo. My jsme měli velice dobrý pocit. Čas rychle utíkal. Na konci pořadu jsme se všichni rozloučili písničkou. Poté měl pan ředitel proslov. Večer jsme uzavřeli nástupem všech tříd. Byl to krásný večer a dlouho na něj nikdo nezapomene.

Petra Břicháčková, Václava Mileševičová


ŠKOLNÍ AKADEMIE
V úterý 16. června proběhla v ZŠ Za Nádražím školní akademie 9. tříd. Akademie začala pestrým představením 9.C. Mně osobně se nejvíce líbil monolog Zdeňka Svobody, který recitoval Šimka a Grossmanna: Mé příhody z dětství. Dále si připravili pěknou módní přehlídku, kde vystupovali i pohlední kluci z jejich třídy. Poté následoval monolog Růženy Šturmové. Recitovala úryvek z knihy od Karla Poláčka Bylo nás pět. Ještě před tím sehrála děvčata z 9.A zábavnou pohádku O Smolíčkovi. Velmi pěkný byl jejich pořad Béčko. Moderátorka se vyptávala batolat na jejich názor na politiku. Zasmáli jsme se také u dražby. Dražilo se asi pět předmětů našich učitelů. Mimochodem - vybralo se asi 1800 Kč. Pak následovala vtipně zpracovaná Matematická pohádka 9.A. Celým večerem provázeli skvělí moderátoři Jana Klacková a Jakub Ziegelbauer. Potom pronesl pár slov i pan ředitel. V samém závěru akademie nastoupily všechny třídy, dostaly pamětní listy a zazpívaly píseň Na shledanou, školo základní.

David Žák


NEPOLICEJNÍ AKADEMIE
Dne 16. června se konala ve školní jídelně ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově nikoli policejní, ale školní akademie žáků devátých tříd. Na této akademii žáci měli poděkovat všem učitelům a rodičům za jejich práci s námi žáky, ale hlavně za jejich trpělivost.Toto poděkování provedli prostřednictvím scének, písniček a povídek, které si sami připravili. Myslím si, že zde navodili velice příjemnou atmosféru, v které se snad nikdo nenudil. Bylo zde i mnoho vtipných situací, které dokázaly rozesmát celou jídelnu. Celý program byl zakončen projevem ředitele školy, kterým je nezapomenutelný Dalibor Carda. Ten předal žákům několik drobností na rozloučenou a zároveň jim popřál hodně štěstí do celého zbývajícího života.

Michala Šmejkalová


AKADEMIE
Od minulého roku se na naší škole pořádá rozloučení s devátou třídou. Letos vyšla řada i na nás. S veselou náladou jsme se do toho pustili. Pozvali jsme si své rodiče a přátele, pro které jsme si připravili bohatý program. I přesto, že jsme měli trému, se nám program povedl. Nezbedná třída 9.C i s panem učitelem donutila po zazvonění postavit celý sál. V průběhu večera se objevila i módní přehlídka, ve které zapůsobili především chlapci v dámském oblečení. Později rozbouřila sál děvčata se zlatými medailemi na krku. Píseň Máme zlato sklidila úspěch. Diskusní pořad Béčko by nám Nova záviděla. Malé děti ztvárněné žákyněmi 9.B s důvtipem odpovídaly na složité politické otázky. Kvůli nepřesnému začátku písně musel náš doprovod (p.učitel Záhoř) opakovat počáteční takty. Pro pobavení jsme přednesli písničku, kterou jsme sami složili. Naši vrstevníci z 9.A si připravili matematickou Love Story. Když nám pak pan ředitel předával pamětní list, slabší povahy se i rozbrečely. Program byl ukončen písní Sbohem má školo základní.

Hana Přívratská, Jitka Gutwirthová a Kateřina Lovčíková


ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD
    Dne 16. června 1998 od 19 hodin se v jídelně ZŠ Za Nádražím uskutečnila neopakovatelná show školní akademie - roz1oučení s povinnou školní docházkou, poděkování rodičům i učitelům.
    Hned na úvod se představili žáci 9.C, kteří nám předvedli, jak by měla vypadat škola dle jejich představ. Dále v programu bylo možno zhlédnout tyto vynikající scénky: moderní tanec dívek z 9.C a poté i z 9.B, ředitel školy Mgr. Dalibor Carda při předávání Pamětních listů a Obálek první pomoci nezapomenutelnou módní přehlídku v podání budoucích manekýnek a manekýnů z 9.C, rozsáhlé vysílání TV Béčko, v němž absolventi 9.B předvedli to nejlepší, co si pro nás připravili, žáci 9.A nastudovali tragickou historii O Smolíčkovi a vymyšlenou pohádku s názvem Matematická lovestory. Báječnou atmosféru doplňovali svou recitací Z.Svoboda a R.Šturmová.
    Na závěr, po krátkém projevu pana ředitele D. Cardy, jsme všichni z jeho rukou obdrželi Pamětní list a od paní učitelky Zálohové jsme dostali Obálku první pomoci, která o nás obsahovala jen to nejlepší slovy našich spolužáků. Všechny scénky, které jsme nastudovali bez pomoci učitelů, sklidily obrovský úspěch. Rodiče zapomněli na své každodenní problémy a přítomní učitelé by nám, podle jejich slov, hned změnili naše známky na posledním vysvědčení na lepší.
    Po skončení Akademie jsme se najednou všechny tři třídy tak sblížily, že jsme byly jedna velká a nerozlučná parta. Důkazem toho byly slzy štěstí i smutku. Celý večer vládla bezvadná atmosféra a myslíme si, že na to jen tak nikdo nezapomene.

Hana Máčová, Helena Matějčková

 


 úspěšné volejbalistky


zpět na menu