zpět na menu

Reprezentovali nás v soutěžích . . .

předmětové soutěže
sportovní soutěže


PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE

okresní kolo - Pythagoriáda


okresní kolo - Matematická olympiáda

oblastní kolo - Matematická olympiáda


okresní kolo - Fyzikální olympiáda


okresní kolo - Chemická olympiáda


okresní kolo - Biologická olympiáda


Soutěž mladých historiků


okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce


okresní kolo - Konverzační soutěž v německém jazyce

oblastní kolo - Konverzační soutěž v německém jazyce


okresní kolo - Konverzační soutěž v anglickém jazyce


okresní kolo - Recitační soutěž


okresní kolo - Jihočeský zvonek -zpěv


okresní kolo - Soutěž mladých cyklistů


SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Plzeň Mistrovství republiky v gymnastice


Mikulášská laťka - skok vysoký


19. - 20. 5. 1998
38.ročník Olympiády mládeže v atletice


23. 6. 1998 v Táboře
Krajská olympiáda mládeže v atletice


19. - 20. 5. 1998
30. ročník Poháru rozhlasu - soutěž družstev


3. 6. 1998
Krajské finále 30. ročníku Poháru rozhlasu - Jindřichův Hradec


zpět na menu